PGB

Wat als u ziek wordt

Als u ziek wordt, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de budgethouder. De budgethouder moet de ziekmelding namelijk binnen 24 uur aan ons doorgeven. Een te late melding kan financiële gevolgen hebben voor de budgethouder.

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten.

Wel of niet recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Wordt u doorbetaald tijdens ziekte? Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met de budgethouder heeft. Er zijn drie mogelijkheden.

 1. Overeenkomst van opdracht of een overeenkomst met een partner of een familielid
  De budgethouder hoeft u niet door te betalen bij ziekte. U krijgt geen begeleiding van de arbodienst. U moet zich altijd ziek en beter melden bij de budgethouder.
 2. Arbeidsovereenkomst
  Als u ziek bent, moet de budgethouder uw loon doorbetalen. U krijgt professionele begeleiding van de arbodienst.
 3. Overeenkomst met een zorginstelling
  Mogelijk betaalt de zorginstelling uw loon door. Neem contact op met de zorginstelling.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Hoe lang wordt het loon doorbetaald? Dit hangt af van het aantal werkdagen. Werkt u:

 • maximaal drie dagen per week, dan wordt maximaal zes weken loon doorbetaald;
 • vier of meer werkdagen per week, dan wordt maximaal twee jaar (104 weken) doorbetaald.

Bent u een zorgverlener die een zieke zorgverlener vervangt en wordt u ook ziek? Dan krijgt u doorbetaald voor de afgesproken duur van de vervanging. Ook hiervoor geldt de maximale duur van zes of 104 weken.

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

Het eerste jaar krijgt u 100% loon doorbetaald. Het tweede jaar krijgt u 70% van het loon doorbetaald.

Stopzetten loonbetaling

In de volgende situaties wordt de loonbetaling direct door ons gestopt:

 • als u opzettelijk uw eigen herstel belemmert;
 • als de budgethouder passend werk aanbiedt maar als u dat weigert zonder goede reden;
 • als u de aanwijzingen, adviezen of voorschriften van de arboarts niet opvolgt;
 • als u niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
 • als uit de rapportages van de arbodienst blijkt dat u niet langer ziek bent;
 • als u niet (voldoende) meewerkt aan uw re-integratie;
 • als u zich onterecht ziek meldt;
 • als u een uitkering kunt krijgen vanwege de ziekte;
 • als u uw ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • als u al ziek was voordat u in dienst kwam en dit niet tegen de budgethouder heeft gezegd.

Meerdere keren ziek

Wordt u binnen 4 weken weer ziek? Dan tellen wij de nieuwe ziektedagen op bij de vorige ziektedagen. Dit is bij elkaar één ziekteperiode. Dit is belangrijk in verband met de duur van de doorbetaling van uw loon.

Reiskosten tijdens ziekte

Heeft u een vast maandloon en een vast reiskostenvergoeding afgesproken? Dan mag de reiskostenvergoeding tijdelijk doorbetaald worden als u ziek bent. Voorwaarden zijn:

 • Heeft u een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding maximaal zes weken onbelast door.
 • Heeft u een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding in de maand van de ziekmelding en de daarop volgende maand onbelast door.

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt pas weer betaald vanaf de maand die volgt op de maand waarin u weer geheel of gedeeltelijk gaat werken.

Voorbeeld
U meldt zich ziek op 15 juni. De onbelaste reiskostenvergoeding mag doorbetaald worden tot 1 augustus. U gaat op 21 augustus weer aan het werk. De onbelaste reiskostenvergoeding kan vanaf 1 september weer betaald worden.

Arbeidsongeschikt

Bent u na 104 weken loondoorbetaling nog ziek? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen. U moet dit uiterlijk vóór week 93 van de ziekteperiode aanvragen bij UWV.

Let op: als u te laat bent met de aanvraag, kan dat gevolgen hebben voor de budgethouder. Wilt u meer weten over de WIA-uitkering? Neem dan contact op met UWV.