PGB

Vakantie en verlof

Iedereen die werkt, heeft vrije dagen en vakantie nodig. In sommige gevallen is dit wettelijk geregeld.

Vakantie en verlof als u een arbeidsovereenkomst heeft

Heeft u met de budgethouder een arbeidsovereenkomst afgesloten? Dan is de budgethouder uw werkgever, en moet u zich houden aan de wettelijke regels rond vakantie en verlof. Daarnaast zijn er regels voor als de budgethouder zelf op vakantie gaat.

(Deze informatie is bedoeld voor de budgethouder, maar u kunt deze informatie ook gebruiken).

Vakantie en verlof als u géén arbeidsovereenkomst heeft

Heeft u geen arbeidsovereenkomst met de budgethouder maar bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht? Vakantiedagen zijn niet verplicht. Ook hoeft de budgethouder u geen vakantiegeld te betalen. Als u met verlof gaat of als de budgethouder zelf met vakantie gaat, hoeft de budgethouder u niet door te betalen.