PGB

PGB aanvragen

Alleen iemand die zorg nodig heeft kan een PGB aanvragen. Waar het PGB aangevraagd kan worden verschilt per PGB-vorm. Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie gesteld worden.

Er zijn drie zorgloketten die een indicatie afgeven, namelijk: de gemeente, de zorgverzekeraar en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit zijn ook de instanties waarbij het PGB aangevraagd moet worden.

  • Wmo en Jeugdwet: een aanvraag voor een PGB uit de Wmo of de Jeudgwet wordt bij de gemeente gedaan. 
  • Wlz: een aanvraag voor een PGB uit de Wlz wordt bij het CIZ gedaan. Het CIZ stelt ook de indicatie vast. Blijkt dat er recht is op zorg vanuit de Wlz? Dan wordt de indicatie doorgestuurd naar het zorgkantoor.
  • Zvw: een aanvraag voor een PGB uit de Zvw wordt gedaan bij de zorgverzekeraar.