PGB

Persoonsgebonden budget

Zorgbehoevenden kunnen naast zorg in natura (ZIN) ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee zorgbehoevenden hun eigen zorg kunnen inkopen. De zorgbehoevende (budgethouder) bepaalt met een PGB zelf wie zijn zorgverlener wordt.

PGB-vormen

Er zijn vier vormen PGB’s die onder verschillende wetten vallen. Het hangt van de zorg af vanuit welke zorgwet het PGB wordt toegekend.

  • Wet langdurige zorg (Wlz): een PGB uit deze wet is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): een PGB uit deze wet is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Jeugdwet: een PGB uit deze wet is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): een PGB uit deze wet is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.