PGB

Formulieren PGB

Verplicht gebruik standaardformulieren

Vanaf 1 april 2017 is het gebruik van de modelzorgovereenkomst en standaard wijzigingsformulier verplicht. Zo weten we zeker dat alle noodzakelijke gegevens en afspraken zijn opgenomen. Als u ons na die datum een formulier opstuurt  waarbij geen gebruik is gemaakt van het standaardformulier, sturen wij het formulier terug. We verzoeken u dan alsnog het juiste formulier te gebruiken.