PGB

Correct declareren

Heeft u met de budgethouder een uurtarief afgesproken? Dan is het gebruikelijk dat de budgethouder iedere maand een declaratie bij ons indient. Een declaratie is een factuur of urenbriefje. De budgethouder kan de declaratie ook eenvoudig invullen en opsturen via Mijn PGB. Heeft u een declaratie op papier? De budgethouder kan de declaratie inscannen en invoeren via Mijn PGB.

Wanneer kan ik mijn declaratie indienen

De budgethouder kan pas een declaratie bij ons indienen als de periode waarover gedeclareerd wordt is verstreken. Het is dus niet mogelijk om vooruit te declareren. Na afloop van de periode van de geleverde zorg, heeft u zes weken de tijd om uw declaratie in te dienen bij de budgethouder. Vervolgens heeft de budgethouder vier weken de tijd om uw declaratie bij ons in te dienen.

Voorbedrukte urenbriefjes

De budgethouder ontvangt, nadat wij uw zorgovereenkomst in onze administratie hebben opgenomen, een bevestigingsbrief van ons met enkele voorbedrukte urenbriefjes . Wij raden u aan om deze urenbriefjes te gebruiken.

U kunt er ook voor kiezen om zelf elke maand een declaratie te maken en deze naar de budgethouder te sturen. De budgethouder zet dan zijn handtekening op de declaratie voor akkoord, en stuurt deze vervolgens naar ons op. Hierbij is het wel van belang dat ook uw declaratie voorzien is van de benodigde informatie.

Bij een zorgovereenkomst met een zorginstelling ontvangt de budgethouder geen voorbedrukte urenbriefjes van ons, omdat de meeste zorginstellingen eigen declaratieformulieren (facturen) gebruiken om de geleverde zorg te declareren.

Zorg voor de juiste gegevens

Om declaraties goed te verwerken is het belangrijk voor ons om over de juiste gegevens te beschikken. De SVB controleert bij elke declaratie of het gedeclareerde bedrag uit het PGB van de budgethouder betaald mag worden.

Hieronder de voorwaarden die op een declaratie moeten staan:

 • Gegevens budgethouder:  
    - Voorletters en achternaam. 
    - Het burgerservicenummer (BSN), het adres óf het klantnummer
 • Gegevens zorgverlener:  
    - Voorletters en achternaam. 
     - Het burgerservicenummer (BSN) óf het KvK-nummer.
 • De periode waarop de declaratie betrekking heeft. 
 • De dagen en uren waarop zorg is verleend (niet van toepassing bij een factuur).
 • Het is duidelijk uit welk budget de declaratie betaald moeten worden.
 • Het tarief/uurloon dat is ingevuld komt overeen met de zorgovereenkomst.
 • Het totaalbedrag op de declaratie komt overeen met het aantal gewerkte uren en dagen of het tarief maal de hoeveelheid geleverde zorg.
 • De handtekening van de budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Extra voorwaarden voor een factuur:

 • Op een factuur is duidelijk aangegeven hoeveel uur het betreft of om welke prestatie het gaat (voorbeeld: twee weekenden of tien taxiritten).
 • Op een factuur staat een factuurnummer en een factuurdatum.
 • Vermelding van het BTW nummer, zodra er BTW in rekening is gebracht voor vervoer of bemiddeling.