PGB

U bent niet of te laat betaald

Wij betalen u in opdracht van de budgethouder uit. Bent u niet of te laat door ons betaald, dan kunt u bij de budgethouder vragen wat de reden hiervan is. Vanwege privacywetgeving mogen wij alleen de budgethouder of zijn geregistreerde vertegenwoordiger informatie geven over betalingen.

Meest voorkomende redenen

Hieronder leest u de meest voorkomende redenen waarom een betaling niet of te laat door ons is gedaan:

  • Uw declaratie is niet door de budgethouder ondertekend.
  • Wij hebben uw declaratie (niet op tijd) ontvangen.
  • Uw zorgovereenkomst is gestopt.
  • Het uurtarief op uw declaratie komt niet overeen met het uurtarief dat u met de budgethouder heeft afgesproken in de zorgovereenkomst.
  • Op uw declaratie staat niet aangegeven uit welk budget deze betaald moet worden.
  • De budgethouder heeft onvoldoende budget om uw declaratie te kunnen betalen.
  • Uw declaratie heeft betrekking op een periode die nog niet verstreken is.