PGB

Betalingen

Op deze pagina vindt u informatie over het loon of de vergoeding die u uitbetaald krijgt voor de geleverde zorg aan de budgethouder.

Wie betaalt u uit?

Krijgt de budgethouder een PGB van de gemeente of het zorgkantoor? Dan betalen wij u in opdracht van de budgethouder uit. Wij betalen alleen als de budgethouder een goedgekeurde zorgovereenkomst met u heeft.

Krijgt de budgethouders een PGB van de zorgverzekeraar? Dan betalen wij u alleen uit wanneer wij de salarisadministratie in opdracht van de budgethouder doen.

Verleent u een vast of onregelmatig aantal uren zorg?

  • Vast aantal uren zorg

Spreek dan een vast maandloon of -vergoeding af.

Krijgt de budgethouder een PGB vanuit de Gemeente? Dan moet de budgethouder eerst bij de gemeente navragen of er een vast maandbedrag afgesproken mag worden.

Krijgt de budgethouder een PGB vanuit de Zorgverzekeraar? Dan mag er géén vast maandbedrag afgesproken worden.

  • Onregelmatig aantal uren zorg

Spreek dan een uurloon of -tarief af. De budgethouder geeft dan achteraf, met een declaratie, de gewerkte uren aan ons door. Dit kan ook digitaal met Mijn PGB.

Andere tarieven

Wij kunnen alleen betalingen doen aan de hand van een uurtarief of maandbedrag. Heeft u een ander tarief afgesproken met de budgethouder? Dan rekenen wij dat op basis van het aantal uren dat u zorg verleent om naar een uurtarief. Verleent u op onregelmatige uren zorg? Dan rekenen we dit als volgt om:

  • een dagdeel is 4 uur
  • een nacht is 8 uur
  • een dag is 8 uur
  • een etmaal is 24 uur
  • een weekend is 72 uur
  • een midweek is 120 uur
  • een week is 168 uur

Deze omrekenformules zijn afgestemd met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Indien bovenstaande aantallen niet overeenkomen met uw tarieven en dagdelen, dan wordt verzocht het juiste aantal uren te vermelden bij het tarief op de zorgovereenkomst. Doordat de SVB het tarief omrekent naar een uurtarief met 5 decimalen achter de komma kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Bruto of netto betaling?

Bruto betaling
De betaling is een brutobedrag. Dit wil zeggen dat er nog geen belasting is betaald. Dit moet u dus zelf doen.

Netto betaling
Het is ook mogelijk om u netto uit te betalen. Het nettobedrag is lager omdat de afdrachten voor de Belastingdienst er al afgehaald zijn. Wij moeten in dat geval wel de salarisadministratie doen voor de budgethouder.

Let op: uw loon of vergoeding wordt door de Belastingdienst en/of andere instanties gezien als inkomen. Deze inkomsten kunnen daarom gevolgen hebben voor een eventuele uitkering of toeslag die u krijgt.