PGB

Hulp uit sociaal netwerk

Krijgt u hulp van een familielid, vriend of buur en wilt u uw hulp een kleine vergoeding uit uw PGB geven? In sommige gemeenten is dat met de regeling ‘Hulp uit sociaal netwerk’ mogelijk.

Welke vergoedingen zijn mogelijk?

Bij een budget uit de Jeugdwet of de Wmo zijn twee soorten vergoedingen mogelijk: 

• een symbolische vergoeding van maximaal € 141,- per maand. 

• Eén of meer onkostenvergoedingen voor eten en drinken, reiskosten, kleding of schoonmaakartikelen.

Wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?

U kunt alleen een vergoeding voor hulp uit uw sociale netwerk aanvragen: 

• als u een budget uit de Jeugdwet of de Wmo heeft. 

• als u vrijwillig hulp krijgt van iemand met wie u geen zorgovereenkomst heeft. 

• als uw gemeente het goed vindt. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is.

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?

Vraag bij de gemeente een lege ‘Verklaring hulp uit het sociaal netwerk’. Vul deze verklaring samen met uw hulp in. Lever de verklaring in bij de gemeente. De gemeente stuurt de verklaring door naar de SVB.

Hoe kunt u de vergoeding declareren bij de SVB?

U ontvangt declaratieformulieren als de SVB de verklaring heeft ontvangen. Vul het declaratieformulier in en stuur dit naar de SVB. Upload het formulier in Mijn PGB of verstuur dit per post. U kunt niet meer dan 1 declaratie per maand indienen. Zijn uw declaratieformulieren op? Wij sturen u graag nieuwe formulieren.

Moet over de vergoeding belasting afgedragen worden?

De SVB geeft de brutobedragen aan het eind van elk jaar door aan de Belastingdienst. Degene die u helpt moet hierover mogelijk nog belasting betalen. De SVB doet geen salarisadministratie voor uw hulp op basis van een verklaring.