PGB

Wat als u budget tekortkomt?

Uw gemeente of zorgkantoor geeft aan u door hoe hoog uw budget is. Het budget moet voldoende zijn om de zorg of ondersteuning in te kopen die in uw indicatie of beschikking staat.

Toch kan het gebeuren dat u budget tekortkomt. Bijvoorbeeld omdat u uw zorgverlener meer betaalt dan het maximumtarief dat geldt voor de zorg die u inkoopt. Of als u meer zorg wilt inkopen dan in uw indicatie staat.

Loon of vergoeding is hoger dan het maximumtarief

Betaalt u uw zorgverlener meer dan het toegestane maximumtarief? Dan kunt u het verschil niet uit uw budget betalen. U heeft 2 mogelijkheden:

  • wijzig de vergoeding in de zorgovereenkomst zodat uw betalingen wel voldoen aan het maximumtarief, of
  • vul uw budget zelf aan via een vrijwillige storting.

U heeft extra zorg nodig

Als u meer zorg nodig heeft dan u uit uw budget kunt betalen, kunt u het budget zelf aanvullen met een vrijwillige storting. Heeft u meer zorg nodig omdat uw zorgvraag is veranderd? Dan kunt u ook een herbeoordeling van uw situatie vragen. Dit kan bij uw gemeente of bij het CIZ.

Vrijwillige storting

Bij een vrijwillige storting vult u zelf uw budget aan. De vrijwillige storting mag alleen als u een budgettekort heeft of verwacht te krijgen.

Hoe doet u een vrijwillige storting?

Het rekeningnummer van de SVB is NL10 RABO 0317 3353 75 op naam van SVB Dienstverlening PGB. Doe de storting onder vermelding van 'VWS - uw klantnummer - de naam van de budgethouder'.

Wat verder belangrijk is

Wanneer uw vrijwillige storting is verwerkt, kunt u het bedrag zien in Mijn PGB. We betalen de duurdere of extra zorg dan uit uw vrijwillige storting. Let op:
  • u krijgt geen rente over het gestorte bedrag;
  • op verzoek van de Belastingdienst geven wij door welk bedrag er is gestort;
  • eventuele restanten van vrijwillige stortingen die op 31 december nog bij de SVB op de rekening staan, gelden voor de inkomstenbelasting als een vordering voor box 3 (sparen en beleggen). U moet dit zelf opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.