PGB

Hoe vraagt u een PGB aan?

Voor sommige zorg of ondersteuning kunt u een PGB krijgen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. Er zijn 4 soorten PGB’s:

 • het jeugdhulp-budget, voor kinderen tot 18 jaar
 • het Wmo-budget, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • het Wlz-budget voor langdurige zorg thuis (Wlz-zorg)
 • het Zvw-budget voor verzorging en verpleging aan huis

Zorg of ondersteuning aanvragen

Eerst moet duidelijk zijn welke zorg u of uw kind nodig heeft. Is dit nog niet vastgesteld? Vraag dan een indicatie of een verwijzing voor de zorg. 

U vraagt een indicatie of verwijzing aan bij:

 • uw gemeente voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning
 • een thuiszorginstelling of uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging thuis
 • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor Wlz-zorg

Weet u niet zeker waar u moet zijn? Kijk dan op Regelhulp.nl voor meer informatie. U vindt hier ook meer uitleg over jeugdhulp, Wmo-ondersteuning, verpleging en verzorging en Wlz-zorg.

De PGB-aanvraag in 5 stappen

De aanvraag van een PGB is een aparte stap in het aanvraagproces. Soms kunt u een PGB tegelijk met de indicatie aanvragen. Het kan ook later. Bijvoorbeeld als u al zorg in natura krijgt en u wilt overstappen naar een PGB.

1. Vraag een PGB aan

De aanvraagprocedure verschilt per soort PGB:

A. Wmo-budget of jeugdhulp-budget

Tijdens de aanvraagprocedure voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp moet de gemeente u laten weten dat u een PGB kunt aanvragen en hoe u dat doet. Heeft u al Wmo-ondersteuning of jeugdhulp in natura en wilt u dat omzetten in een PGB? Neem dan contact op met uw gemeente.

B. Wlz-budget

Op het formulier waarmee u een indicatie vraagt voor Wlz-zorg kunt u direct aangeven dat u een PGB wilt. Het CIZ beoordeelt alleen welke zorg u nodig heeft. Maar niet in welke vorm u die zorg kunt krijgen. Dat doet het zorgkantoor. We zetten de stappen voor u op een rij:

 • u vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Daarbij geeft u aan dat u de zorg in de vorm van een PGB wilt.
 • het CIZ bepaalt of u een indicatie krijgt voor Wlz-zorg.
 • krijgt u een indicatie? Dan stuurt het CIZ die indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. 
 • daarbij vermeldt het CIZ dat u een voorkeur heeft voor een PGB.
 • het zorgkantoor bespreekt met u hoe de Wlz-zorg ingevuld wordt.
 • kiest u voor een PGB? Dan beoordeelt het zorgkantoor of dat in uw situatie mogelijk is.

Heeft u al Wlz-zorg in natura en wilt u dat omzetten in een PGB? Dan kunt u direct contact opnemen met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor legt u uit hoe u een PGB kunt aanvragen als u al Wlz-zorg heeft. 

C. Zvw-budget

Heeft u een verwijzing voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u een Zvw-PGB aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar staat uitgelegd hoe u dat doet. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een PGB.

2. De juiste informatie aanleveren

De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar heeft informatie van u nodig om uw PGB-aanvraag te beoordelen. Bijvoorbeeld een budgetplan. Dit verschilt per organisatie. De organisatie zal u laten weten welke informatie nodig is, en hoe u die informatie kunt aanleveren.

3. Beoordeling van uw aanvraag

De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een PGB. Die voorwaarden verschillen per soort PGB. U vindt hierover meer informatie op Regelhulp.nl.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

 • Wmo-budget of jeugdhulp-budget: uw gemeente
 • Wlz-budget: uw zorgkantoor
 • Zvw-budget: uw zorgverzekeraar

4. Toekenning

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat vermeld dat u een PGB krijgt en hoe hoog uw budget is.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan krijgt u een afwijzing van de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

5. Afspraken maken met uw zorgverlener

U kunt nu afspraken maken met 1 of meer zorgverleners. De afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. 

Het is belangrijk dat u de juiste afspraken maakt. Anders krijgt u later misschien problemen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Welke afspraken u moet maken, hangt af van wie uw zorgverlener is. Zie voor meer informatie: 'Van wie krijgt u zorg?'

Mijn PGB-aanvraag is afgewezen

Is uw aanvraag voor een PGB afgewezen? Dan kunt u de zorg die in uw indicatie of verwijzing staat ‘in natura’ krijgen. Uw indicatie of verwijzing blijft gewoon geldig. Uw gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor regelt de zorg dan voor u.