PGB

Wat doen andere instanties voor u

Als u een PGB heeft krijgt u te maken met verschillende instanties. Meer informatie vindt u ook op Regelhulp.nl.

Gemeente

De gemeente bekijkt welke ondersteuning u nodig heeft als u zelfstandig woont maar daarbij hulp nodig heeft. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp.  De gemeente beoordeelt of u de ondersteuning zelf kunt inkopen met een Wmo-budget of een Jeugdwet-budget. U kunt bij uw gemeente ook  terecht met vragen over:
 • De aanvraag van een Wmo- of Jeugdwet-PGB
 • De hoogte van uw Wmo- of Jeugdwet-budget
 • Welke hulp u wel en niet mag inkopen met uw Wmo- of Jeugdwet-budget

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Bij het CIZ kunt u Wlz-zorg aanvragen. Kijk op de website van het CIZ voor de contactgegevens van de dichtstbijzijnde vestiging: ciz.nl.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een Wlz-budget en betaalt het Wlz-budget uit. In iedere regio is één zorgkantoor. Uw zorgverzekeraar weet waar u moet zijn. Of kijk voor de adressen op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
U kunt bij het zorgkantoor terecht voor vragen over:
 • De aanvraag van een Wlz-PGB
 • De hoogte van uw Wlz-budget
 • De zorg die u wel of niet met uw Wlz-budget mag inkopen

CAK

Het CAK berekent de eigen bijdragen voor de Wlz en Wmo en stuurt u hiervoor een factuur. Kijk voor meer informatie op hetcak.nl. U kunt hier terecht met vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage als u een PGB heeft van uw gemeente of zorgkantoor. U kunt het CAK bellen voor:

 • Eigen bijdragen voor zorg zonder verblijf (= Wmo-budget), telefoon: 0800 1925
 • Eigen bijdragen voor zorg met verblijf (= Wlz-budget, ook als u zelfstandig woont), telefoon: 0800 0087

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u terecht met vragen over:

 • Loonheffingen
 • Premies voor werknemersverzekeringen
 • Bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
 • Belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543 of kijk op belastingdienst.nl.

UWV (Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen)

UWV particulieren

Uw zorgverlener kan door zwangerschap, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een ZW-, WW- of WIA-uitkering. Het UWV beslist of uw zorgverlener recht heeft op een uitkering.

Telefoon: 0900 92 94
uwv.nl

UWV werkgevers

Als werkgever kunt u voor vragen over ontslag en voor het aanvragen van een ontslagvergunning terecht bij het UWV.
Telefoon: 0900 92 95
uwv.nl

Belangenverenigingen

Er zijn verschillende belangenverenigingen voor mensen met een PGB. Eén daarvan is Per Saldo, telefoon 0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per minuut, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur), website pgb.nl.

De Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt klachten over bijna alle overheidsinstanties.

Telefoon: 0800 335 55 55
Postadres: Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij de aanvraag van zorg of ondersteuning heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente of zorgkantoor moet hiervoor zorgen. Aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u bij: