PGB

Wijzigingsformulieren vernieuwd

01-10-2019

Wij hebben onze wijzigingsformulieren vernieuwd. U vindt de vernieuwde formulieren vanaf nu op onze website.

Wat is er veranderd?

• Op de nieuwe formulieren is duidelijker aangegeven welke vragen u wel en niet moet invullen

• Er is een duidelijker verschil gemaakt tussen uur- en maandlonen en de wet waaruit u betaalt

• Er zit een toelichting bij de wijzigingsformulieren 

Waarom hebben wij onze formulieren veranderd?

Het invullen van de formulieren gaat niet altijd goed. Daarom hebben we onderzocht wat er vaak fout gaat bij het invullen van de formulieren. Ook hebben we budgethouders gevraagd wat zij anders willen op de formulieren.

Met de resultaten van deze onderzoeken hebben we nieuwe formulieren gemaakt. We hopen dat de formulieren hierdoor duidelijker zijn en dat u ze makkelijker invult.