PGB

Verzending budgetoverzichten 2018

14-03-2019

Op 26 of 28 maart ontvangt u per post uw jaaroverzicht 2018. In het jaaroverzicht van uw Persoonsgebonden budget informeren wij u over de hoogte van uw budget in 2018, welke bedragen uit uw budget zijn besteed en hoeveel er nog over is van het budget.

Vrijwillige stortingen

Heeft u in 2018 een vrijwillige storting gedaan? Dan is deze vrijwillige storting ook verwerkt in het jaaroverzicht.

Altijd een actueel overzicht op Mijn PGB

Uw actuele budgetoverzicht is altijd te raadplegen via Mijn PGB. U vindt daar ook de meest actuele stand van uw budget in 2019. Meer informatie over het budgetoverzicht in Mijn PGB staat op onze website op de pagina Hoe houdt u inzicht in uw budget?. Hier vindt u ook een voorbeeld van een budgetoverzicht met toelichting.