PGB

Bruto inkomensgegevens 2018 van uw zorgverlener

06-03-2019

Voor zorgverleners die wij bruto uitbetalen en die níet ondernemer zijn, geven wij het bruto totaalbedrag van 2018 door aan de Belastingdienst. U ontvangt per zorgverlener een brief met het totale bruto inkomen.

Geef de informatie aan uw zorgverlener

Het is belangrijk dat u het bedrag aan uw zorgverlener doorgeeft. Uw zorgverlener heeft dit nodig om de aangifte inkomstenbelasting te controleren.

Voor welke zorgverleners ontvangt u een brief?

Voor zorgverleners die wij bruto uitbetalen én met een BSN in ons systeem staan ontvangt u een brief. 

Voor zorgverleners die wij netto uitbetalen, heeft u een jaaropgave ontvangen. En voor zorgverleners die met een KvK-nummer in ons systeem staan, is de brief niet van toepassing. Als uw zorgverlener eerst met een BSN bij ons bekend was en nu met een KvK-nummer, staat in de brief het bruto bedrag van de periode met het BSN.

Welk bedrag staat in de brief?

In het bedrag dat we aan de Belastingdienst doorgeven, worden alle betalingen opgenomen die in één kalenderjaar zijn gedaan. Dat zijn de betalingen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018. Zijn er in 2018 betalingen gedaan voor zorg in 2017? Dan geven we die betalingen ook door als inkomsten in 2018. Betalingen die na 31 december 2018 zijn gedaan, ziet de Belastingdienst als inkomen in 2019.

Waarom geven wij deze gegevens door aan de Belastingdienst?

Dit zijn we verplicht in verband met de belastingwetgeving.

Heeft u of uw zorgverlener vragen?

Voor meer informatie over de belastingaangifte kan uw zorgverlener contact opnemen met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon 0800 – 0543.