PGB

Declaraties over de periode tot en met 31 december 2017

04-06-2018

Wilt u nog een declaratie over de periode tot 31 december 2017 indienen? Zorg dan dat wij deze uiterlijk 31 juli 2018 ontvangen hebben. Na deze datum kunnen we geen betalingen meer doen over de periode tot en met 31 december 2017.