PGB

Brief inkomensgegevens zorgverlener 2017

21-02-2018

Deze week of volgende week ontvangt u de brief met inkomensgegevens 2017 van uw zorgverleners waarvoor wij níet de salarisadministratie doen. In deze brief staat informatie voor de belastingaangifte van uw zorgverlener. Wanneer u deze brief voor een zorginstelling ontvangt, kunt u die negeren. Een zorginstelling doet namelijk op andere wijze belastingaangifte.

Voor wie is de brief bestemd?

U ontvangt per zorgverlener een brief met inkomensgegevens 2017. Dit is belangrijke informatie voor uw zorgverlener. Wilt u de brief daarom doorgeven aan uw zorgverlener?

Wat staat er in de brief inkomensgegevens zorgverlener 2017?

In deze brief staat het bruto bedrag dat wij voor uw zorgverlener doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt de inkomensgegevens die we doorgeven om het aangifteformulier van uw zorgverlener vooraf in te vullen. Uw zorgverlener blijft zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte, het aanleveren van de juiste gegevens en het juiste bedrag op het aangifteformulier.

Meer informatie

In de brief inkomensgegevens zorgverlener 2017 staat extra informatie. Voor meer informatie over de belastingaangifte in het algemeen kan uw zorgverlener contact opnemen met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon 0800 - 0543.