PGB

Minimumloon verhoogd per 1 januari 2018

18-01-2018

De hoogte van het minimumloon is leeftijdsgebonden en wordt twee keer per jaar verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.

Bent u gebonden aan het minimumloon?

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag is gewijzigd. Daarom geldt het minimumloon niet alleen meer voor een arbeidsovereenkomst, maar ook voor andere overeenkomsten. Op onze website leest u wanneer u gebonden bent aan het minimumloon. U mag natuurlijk ook meer dan het minimumloon betalen.