PGB

Maandloon bij Zvw-budget blijft toch toegestaan

26-05-2017

Voor bestaande Zvw-zorgovereenkomsten geen wijzigingen.

Recent is besloten dat budgethouders met een budget uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) hun zorgverleners toch een maandloon mogen blijven betalen. Het kan zijn dat u hierover vragen heeft, omdat de SVB onlangs een brief aan alle Zvw-budgethouders heeft gestuurd, met daarin de vraag om het maandloon van de zorgverlener om te zetten naar een uurloon. Door deze verplichte overgang moet de zorgverlener eenmalig een maand langer op zijn of haar vergoeding wachten. Een onwenselijke situatie waarvoor het ministerie van VWS samen met de zorgverzekeraars en de SVB naar een oplossing heeft gezocht. Deze oplossing bleek er niet te zijn, daarom blijft het maandloon voor bestaande zorgovereenkomsten toch gehandhaafd.

SVB belt budgethouders

Op donderdag 1 juni ontvangen alle Zvw-budgethouders die al een wijzigingsformulier hebben ingestuurd voor het omzetten van het maand- naar een uurloon, een brief. Daarin gaan we in op de specifieke situatie die van toepassing is. In de brief geven we aan dat we telefonisch contact opnemen om te vragen of de budgethouder de wijziging terug wil draaien. De SVB start in de week van 12 tot en met 16 juni met deze belronde. Als het na een aantal pogingen niet is gelukt om de budgethouder aan de telefoon te krijgen, dan stuurt de SVB een brief met een duidelijke toelichting en een wijzigingsformulier. Budgethouders die nog geen actie hebben ondernomen, ontvangen ook een brief. Deze budgethouders worden niet gebeld.

Nieuwe zorgovereenkomsten

Dit besluit geldt niet voor nieuwe zorgovereenkomsten: daarin kunnen de budgethouder en de zorgverlener alleen nog een uurloon afspreken. Zodra het maandloon zonder financiƫle gevolgen voor de zorgverlener omgezet kan worden naar een uurloon, voeren de zorgverzekeraars de wijziging alsnog door. Dit is naar verwachting over 2 jaar.