Er is iemand overleden

Het overlijden van een partner, kind of familielid is ingrijpend. In deze moeilijke tijd moet u veel regelen, ook met de overheid. Wij willen u daarbij graag helpen. 
Klik op 'Uw situatie' en beantwoord de vragen. U ziet dan in het overzicht welke informatie op u van toepassing is.

Aan wie moet ik het overlijden melden?

Als de overledene in Nederland woonde

U hoeft het overlijden niet aan ons door te geven. Het overlijden moet in ieder geval wel bij de gemeente gemeld worden. Vaak doet de uitvaartondernemer dit al voor u.

De gemeente geeft de melding aan ons door. De nabestaanden ontvangen na een paar dagen een brief van ons.

Als de overledene buiten Nederland woonde

Geef het overlijden altijd aan ons door. Wij kunnen de betaling dan zo snel mogelijk stopzetten en u de nabestaanden informeren over de afhandeling.

Meer hulp

Geef antwoord op een paar vragen en lees wat de gevolgen van overlijden zijn voor de AOW, Anw, AIO en kinderbijslag.

 

Kies de situatie waarover u iets wilt weten

1Hoe oud was de overledene?