Over de SVB

De SVB vindt samenwerken van groot belang

Bij de uitvoering van wetten en regels op het gebied van sociale zekerheid zijn allerlei overheden en organisaties betrokken. De SVB vindt samenwerking tussen die partijen van groot belang, zodat we informatie met elkaar delen en burgers niet steeds met dezelfde vragen lastigvallen. Ook investeren we samen in de ontwikkeling van online diensten. De SVB neemt dan ook deel aan diverse samenwerkingsverbanden tussen overheidsinstanties. Binnen Nederland, maar ook daarbuiten.

BKWI

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) stimuleert de samenwerking tussen gemeenten, Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze organisaties zijn de ketenpartners op het terrein van werk en inkomen. Het BKWI biedt voorzieningen waarmee zij hun gegevens op een efficiënte en betrouwbare manier kunnen uitwisselen.

www.bkwi.nl

Manifestgroep

Betere dienstverlening aan klanten, effectievere uitvoering en vermindering van de administratieve lasten voor burgers. Dat zijn de doelstellingen van de uitvoeringsorganisaties die zich hebben verbonden in het Manifest Innovatie in Uitvoering. De SVB is een van de initiatiefnemers van deze Manifestgroep. De organisaties werken hierin samen aan onder meer de ontwikkeling van slimme ICT. Zodat burgers steeds meer gemakkelijk via internet hun zaken met de overheid kunnen regelen, op een zelfgekozen tijdstip en plaats.

DigiD is een belangrijk resultaat van de samenwerking in de Manifestgroep. Via een inlogcode van DigiD kunt u zich op internet legitimeren in contacten met de overheid. Bij de SVB kunt u met een DigiD digitaal aanvragen indienen, wijzigingen doorgeven en de eigen gegevens raadplegen.

www.digid.nl

Europese Unie

Steeds meer Nederlanders verblijven voor korte of langere tijd in het buitenland. Zeker binnen de grenzen van de Europese Unie bewegen zowel werkenden als gepensioneerden zich vaker en makkelijker. Dat kan gevolgen hebben voor hun uitkeringen en sociale voorzieningen. Om hier goed op in te spelen, maakt de SVB afspraken met de andere EU-lidstaten. Moderne sociale zekerheid vraagt een grensoverschrijdende aanpak.

De kennis van Europese wetten en regels die wij in huis hebben, gebruiken we ook om andere lidstaten te ondersteunen. Verschillende EU-landen doen hiervoor een beroep op de SVB. Zo helpen we hen aansluiting te vinden bij de Europese regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van elektronische gegevensuitwisseling.