Over de SVB

De SVB heeft een publieke taak, een taak voor de samenleving

Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over doelstellingen, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat tegenover onze opdrachtgevers en betrokken ministeries. Maar ook tegenover onze klanten. Door te investeren in de communicatie met onze klanten, een zorgvuldige klachtenregeling en onderzoeken naar klanttevredenheid. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) handelen we conform de ‘Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties’.

In september 2010 is de SVB voor de tweede keer gevisiteerd. Zowel de zelfevaluatie als het rapport van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden vindt u hier.

Handvest

De SVB is aangesloten bij de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. In het Handvest geven wij samen met diverse andere ZBO’s aan ons niet te willen beperken tot de wettelijke verplichtingen voor verantwoording aan het publiek. We gaan dus graag een stapje verder. Centraal staat dat we publiek verantwoorden beschouwen als een leerproces. We willen onszelf steeds verbeteren. De geleverde prestaties aan burgers is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
www.publiekverantwoorden.nl