Over de SVB

De samenleving verwacht van de SVB een vlekkeloze dienstverlening

En terecht, want onze taak is een publieke taak. De SVB wil een betrouwbare, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van persoonsgebonden regelingen van de overheid.

De SVB heeft de ambitie om:

  1. een stabiele en wendbare uitvoerder te zijn in het toetsen van persoonsgebonden regelingen en het betalen van uitkeringen en tegemoetkomingen in sociale zekerheid en zorg;
  2. een proactieve ketenpartner te zijn die intensief samenwerkt in ketenprocessen en partners van gegevens/informatie voorziet;
  3. en natuurlijk een betrouwbare dienstverlener te zijn, die vanuit effectiviteit en efficiency-oogpunt de burger klantgericht, rechtmatig en tijdig bedient, waarbij de burger weet en krijgt waar hij recht op heeft.