Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Wet langdurige zorg (Wlz)

OmschrijvingDoel
Wlz - Aanvraag

Vaststellen of iemand verzekerd is voor de Wlz en het vastleggen hiervan (verzekeringsstatus Wlz) in systeem.

Wlz - Bezwaar / beroep

Verwerken van gegevens om vast te stellen of bezwaar met betrekking tot Wlz terecht is ingediend en een nieuwe beslissing moet worden genomen.

Wlz - Gegevensuitwisseling WLZ verzekerdencheck

Vaststellen verzekeringsstatus t.b.v. indicatiestelling CIZ

Wlz - Informatieverzoeken

Klanten (burgers) en ketenpartners informeren op algemene wetgeving en individuele casussen.

Wlz - Niet EU/EER btl studenten voor de BAV

Het ontvangen van niet EU/EER buitenlandse studenten voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Wlz - Statushouders ten behoeve van BAV

Het ontvangen van statushouders ten behoeve van BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Wlz - Wijzigingen

Verwerken van gegevens om vast te stellen of iemand verzekerd is voor de Wlz. Vastleggen hiervan (verzekeringsstatus Wlz) in systeem.