Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


(Vrijwillige) verzekering (als onderdeel van AOW en Anw)

OmschrijvingDoel
VV - Aanvraag en toekenning

Beoordelen / toekennen van een aanvraag vrijwillige verzekering

VV - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) verzekeringspositie & premiebaten. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

VV - Beƫindiging

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van afmeldingen voor de vrijwillige verzekering.

VV - Bezwaar / beroep

Afhandelen van beroep- en bezwaarzaken

VV - Gegevensuitwisseling Anw bijdrageregeling

Verstrekken gegevens van personen en premies inzake Anw bijdrageregeling (tijdelijke regeling tot 2024 het moment waarop iedere deelnemer de AOW leeftijd heeft).

VV - Gegevensuitwisseling Ontsluiten GBA tbv VVA, AOW, Anw

Verwerking van gegevens, afkomstig uit de Basisregistratie Personen, van een verzekerde of rechthebbende in het kader van de Volksverzekeringen, dan wel van een gerelateerde die relevant is in verband met dat recht.

VV - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige vrijwillige verzekering

VV - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige vrijwillige verzekering

VV - Informatieverzoeken

Informatie geven over vrijwillige verzekering

VV - Restitutiebetaling

Uitvoeren van restitutiebetalingen vrijwillige verzekering

VV - Terug- en invorderen

Verwerken van de betalingen (premie) voor de vrijwillige verzekering.

VV - Wijzigingen

Doorvoeren van wijzigingen op de bestaande vrijwillige verzekering.