Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen Generiek

OmschrijvingDoel
V&O Generiek - Gegevensuitwisseling - Adresbestanden Blad Aanspraak (alle wetten behalve Backpay)

Verzending van het cliëntentijdschrift 'Aanspraak'

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling - Adresbestanden Blad Aanspraak en niet-clientspecifieke mailingen (alle wetten behalve Backpay)

Verzending van het cliëntentijdschrift 'Aanspraak' en niet-clientspecifieke mailingen t.b.v. informeren cliënt

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling - Jaaropgaven, berekeningsbeschikkingen / betalingsmededelingen

Verzending betreffende documenten t.b.v. informeren cliënt

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling binnen de SVB (tussen de V&O-wetten en regelingen en de wetten AOW, ANW en AIO)

Gegevensuitwisseling t.b.v. het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de V&O-wetten en regelingen.

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling Ontsluiten GBA tbv VVA, AOW, Anw

Verwerking van gegevens, afkomstig uit de Basisregistratie Personen, van een verzekerde of rechthebbende in het kader van de Volksverzekeringen, dan wel van een gerelateerde die relevant is in verband met dat recht.

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling RNI

Het uitwisselen van gegevens van een personen die als niet-ingezeten klant van de SVB in aanmerking komen voor inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), naar aanleiding van uitkeringsverzoeken.

V&O Generiek - Gegevensuitwisseling VenO-AOW Massaal onderzoek 'in leven zijn'

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB - door van personen met AOW en/of ANW - gegevens uit te wisselen.

V&O Generiek - Gegevensuitwisselingen met BGI (Wuv, Wubo, Wbp en AOR)

Gegevensuitwisseling t.b.v. het beoordelen en behandelen van aanvragen

V&O Generiek - Gegevensuitwisselingen via digitale kluis (Wuv, Wubo, Wbp en AOR)

Gegevensuitwisseling t.b.v. het beoordelen en behandelen van aanvragen

V&O Generiek - Historische documentatie/archief

Verzamelen, toegankelijk maken en raadplegen van historische informatie