Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Verzekerdenadministratie (incl. ontheffing/vrijstelling)

OmschrijvingDoel
Verzekerdenadmin. - Aanvraag

Verlenen van ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen

Verzekerdenadmin. - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) verzekeringspositie. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Verzekerdenadmin. - Beƫindiging

Beeindigen van ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen

Verzekerdenadmin. - Bezwaar / beroep

Het verwerken van gegevens voor het afhandelen van het bezwaar tegen de primaire beslissing over toekenning ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen

Verzekerdenadmin. - Handhaving / Opsporing

Opsporing in verband met de rechtmatige verzekerdenadministratie

Verzekerdenadmin. - Handhaving / Toezicht

Toezicht en handhaving op de rechtmatige verzekerdenadministratie