Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Onverzekerbaren Anw

OmschrijvingDoel
Onverzekerbaren Anw - Beƫindiging

Verwerken van beƫindigingen van de Onverzekerbaren Anw verzekering (n.a.v. overlijden, bereiken AOW-leeftijd, niet tijdig betalen premie of opzegging).

Onverzekerbaren Anw - Bezwaar / beroep

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Regeling.

Onverzekerbaren Anw - Gegevensuitwisseling Belastingdienst

Aanleveren van gegevens t.b.v. vooringevulde aangifte belastingdienst.

Onverzekerbaren Anw - Informatieverzoeken

Het behandelen van informatieverzoeken in het kader van de uitvoering Onverzekerbaren ANW.

Onverzekerbaren Anw - Opleveren jaaropgave

Opleveren jaaropgave aan klanten.

Onverzekerbaren Anw - Premiebetalingen

Het verwerken van ontvangen betalingen en eventuele restitutie t.b.v. Regeling.

Onverzekerbaren Anw - Wijzigingen

Op verzoek van de klant het verwerken van wijzigingen in de persoonsgegevens.