Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Ongevallenwetten

OmschrijvingDoel
Ongevallenwetten - Beƫindiging

Beeindigen van het recht op OW rente en het stopzetten van betalingen.

Ongevallenwetten - Bezwaar / beroep

Bezwaarschriften beoordelen en afgeven van beschikking op bezwaar. Beroep: vertegenwoordigen van SVB bij de rechtbank

Ongevallenwetten - Informatieverzoeken

Verwerken informatieverzoek m.b.t. de OW rente

Ongevallenwetten - Terug- en invorderen

Het terug en invorderen van teveel betaalde OW rente.

Ongevallenwetten - Wijzigingen

Verwerkern wijzigingen en herbeoordelen van het recht op OW rente