Over de SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Gemoedsbezwaren

OmschrijvingDoel
Gemoedsbezwaren - Aanvraag aanmerking als gemoedsbezwaarder

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van een aanvraag om in aanmerking te komen voor de regeling gemoedsbezwaren.

Gemoedsbezwaren - Aanvraag uitkering gemoedsbezwaarder

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van een aanvraag voor het toekennen van een gemoedsbezwaren uitkering.

Gemoedsbezwaren - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking of verzekeringspositie. Secundaire doelen: 1) Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. 2) De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Gemoedsbezwaren - Beƫindiging

Beeindigen recht gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaren - Beslag

Verrekenen openstaande vorderingen van de SVB e/o van derden met de gemoedsbezwaren premie.

Gemoedsbezwaren - Bezwaar / beroep

Beoordelen van bezwaarschriften en het afgeven van beschikking op bezwaar. Beroep: het verwerken van gegevens met als doel het vertegenwoordigen van SVB bij de rechtbank.

Gemoedsbezwaren - Gegevensuitwisseling Gemoedsbezwaarden

De verstrekking van aanvang, einde en mutaties in de gemoedsbezwaardheid per regeling van personen (waarvoor SVB het autentiek register is).

Gemoedsbezwaren - Gegevensuitwisseling Gemoedsbezwaarden WAM (Wet aansprakelijksheidsverzekering motorrijtuigen)

De verstrekking van aanvang, einde en mutaties in de gemoedsbezwaardheid WAM

Gemoedsbezwaren - Informatieverzoeken

Inwinnen van informatie bij klant of derden om gemoedsbezwaren recht vast te stellen of te updaten.

Gemoedsbezwaren - Terug- en invorderen

Terug en invorderen van teveel betaalde premie gemoedsbezwaren.

Gemoedsbezwaren - Wijzigingen

Het verwerken van gegevens voor het doorvoeren van wijzigingen met betrekking tot een bestaande gemoedsbezwaarder.