Over de SVB

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens. Dit vinden wij belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest hier welke gegevens we van u als klant verwerken. Ook leggen we uit waarvoor we uw gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot uw gegevens en met wie we uw gegevens delen.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Wat  doet de SVB met uw persoonsgegevens? Sinds 1901 is uitvoerder van wetten en regelingen in de sociale zekerheid. Zoals de AOW, kinderbijslag en PGB. 
  Om dit goed te doen gebruiken we gegevens van u. Wij begrijpen dat u wilt weten welke gegevens wij van u gebruiken. 
  We vinden het belangrijk om deze gegevens goed te beschermen. 
  Dat is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de AVG.

  Wij gebruiken uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer, maar ook andere gegevens zoals uw Burgerservicenummer en uw rekeningnummer.
  Dit is nodig om te kunnen bepalen waar u rechtop heeft en om te zorgen dat we geld naar het juiste rekeningnummer overmaken.

  In sommige gevallen hebben we nog meer gegevens nodig.
  Bijvoorbeeld gegevens over uw werkgever wanneer u gedetacheerd wordt naar het buitenland en in Nederland verzekerd wilt blijven voor de AOW.

  Welke gegevens wij precies nodig hebben hangt af van de regeling of uitkering waar u recht op heeft.

  Ook gebruiken wij uw gegevens als u een klacht heeft over de SVB of wanneer u bezwaar of beroep aantekent tegen een beslissing die wij hebben genomen.

  We kunnen dan snel zien waar uw klacht over gaat.

  Daarnaast worden uw persoonsgegevens 
  soms gebruikt voor onze interne rapportages en verantwoording.

  Zoals financiële- en interne controles.

  Maar ook voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden of het uitvoeren van data-analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

  Soms brengen we gegevens met elkaar in verband of geven we ze door aan andere instanties.

  Dat doen we alleen als dat nodig is.

  Bijvoorbeeld als het wettelijk verplicht is.

  Zo geven wij gegevens over uw AOW of uitkering door aan de Belastingdienst.

  Maar ook als het nodig is voor het uitvoeren van onze taak of de taak van een andere instantie.

  Bijvoorbeeld om te zorgen dat u uw AOW ontvangt als u in het buitenland woont.

  U kunt erop vertrouwen dat wij bij de SVB altijd
  op een veilige manier met uw gegevens omgaan!

 • Wat doen wij met gegevens
  We verwerken gegevens. Dat betekent dat we gegevens verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken om ons werk goed te kunnen doen. Ook brengen we gegevens met elkaar in verband en geven we ze door aan andere instanties.
 • Wanneer verwerken we gegevens of geven we uw gegevens aan derden
  • Als het wettelijk verplicht is. Wij geven bijvoorbeeld gegevens over uw AOW of uitkering door aan de Belastingdienst
  • Als het nodig is voor het uitvoeren van onze taak of de taak van een andere instantie. Bijvoorbeeld om te kijken of u AOW krijgt
  • In andere gevallen als u ons hiervoor toestemming geeft
  Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Buiten de Europese Unie (EU) wisselen wij alleen met enkele zusterorganisaties en ambassades persoonsgegevens uit. Bijvoorbeeld om informatie te krijgen over pensioenopbouw buiten Nederland of om hulp te krijgen bij onderzoek naar inkomen en vermogen in het andere land. Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons 'Register'. Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.

 • Wat zijn persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand moeten gaan, of naar die iemand terug moeten voeren. Bijvoorbeeld een naam, identificatienummer of locatie.
 • Welke persoonsgegevens gebruiken wij

  Wij voeren verschillende regelingen uit zoals de AOW, de kinderbijslag en het PGB. We gebruiken gegevens om ons werk goed te kunnen doen. Gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • e-mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Bijvoorbeeld een veroordeling tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
  Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons 'Register'. Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.
 • Wat doen we met uw persoonsgegevens

  We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • het uitvoeren van onze regelingen
  • het behandelen van klachten, bezwaar en beroep over het uitvoeren van onze regelingen
  Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:
  • financiële en interne controle, verantwoording en accountants controles
  • data-analyse ter verbetering van onze dienstverlening
  De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
  • managementrapportages en -overzichten
  • historische-, statistische- en wetenschappelijke doeleinden
  Welke gegevens wij precies gebruiken hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons 'Register'. Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.


  Geautomatiseerd beslissen

  Soms wordt met behulp van persoonsgegevens geautomatiseerd een beslissing genomen. Bijvoorbeeld als een tweede kind wordt geboren. U krijgt dan voor dat kind ook kinderbijslag. 

  Tegen iedere beslissing die wij nemen kunt u bezwaar maken. Of dat nu een geautomatiseerde beslissing is of een beslissing genomen door een medewerker. In de brief met de beslissing staat hoe u bezwaar maakt. U kunt zelf zien of de beslissing automatisch of door een medewerker is genomen. Want is de beslissing door een medewerker genomen? Dan staat zijn of haar naam en telefoonnummer in de brief. Staat er geen naam? Dan is het geautomatiseerd gebeurd. 

  Profilering

  Bij geautomatiseerde beslissingen gebruiken we geen profilering. Om een beslissing te nemen gebruiken we altijd de persoonsgegevens van de persoon om wie het gaat en niet het verband tussen gegevens van een hele groep. Profilering van een klant in de ruimste zin van het woord komt wel voor. Als een klant bijvoorbeeld een boete krijgt kijken we of dit al eerder is gebeurd. Daarvoor kijken we naar de feiten in het dossier van die persoon. Dat moet volgens de wet om zo de hoogte van de boete te bepalen. De beslissing wordt in dit geval niet geautomatiseerd genomen maar door een medewerker. Dit soort van profileren doen we alleen als de wet dat van ons vraagt. 

 • Hoe beschermen wij uw gegevens
  Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de wet. We hanteren de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en de ISO 27001 als uitgangspunt voor het SVB informatiebeveiligingsbeleid. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen alleen gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • Hoe beschermt u zelf uw gegevens

  Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om uw gegevens te beschermen.

  Houd uw DigiD voor uzelf

  Het lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar geef nooit uw inloggegevens aan een ander. Wij zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Niet via internet, e-mail, telefonisch of op welke andere manier dan ook.

  Controleer websites

  Vertrouw niet elke website of e-mail die om uw persoonsgegevens vraagt. Bedenk of het beantwoorden van de vraag echt nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten.

  Een veilig ID

  In het 'artikel Factsheet Een veilig ID' van de Rijksoverheid leest u over identiteitsfraude. Wat de gevaren zijn en wat u zelf hiertegen kunt doen.

 • Uw gegevens inzien
 • Uw gegevens opvragen

  Wilt u weten welke gegevens wij nog meer van u hebben? Dan kunt u dit bij ons opvragen.

  De gegevens die u bijvoorbeeld bij ons kunt opvragen zijn:

  • een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben
  • wat wij met uw gegevens doen
  • hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen
  • met welke instanties wij deze gegevens uitwisselen
  Bel ons eerst

  Dan kijken we of we u meteen al kunnen helpen. Neem hiervoor contact op met uw SVB-kantoor.
  Bent u niet tevreden over het resultaat van het gesprek? Dan kunt u uw gegevens alsnog opvragen. Dit doet u door een van onderstaande formulieren te downloaden. U kunt het formulier daarna uploaden in Mijn SVB of het formulier versturen per post. Kies het juiste formulier.
   
  Opvragen door uploaden formulier via Mijn SVB

  1. Download hieronder het formulier 'Verzoek om inzage persoonsgegevens via mijn SVB'
  2. Vul het formulier in
  3. Upload het formulier via Mijn SVB bij 'Vraag of mededeling'

  Opvragen door formulier sturen per post

  1. Download hieronder het formulier 'Verzoek om inzage persoonsgegevens per post'
  2. Vul het formulier in
  3. Print het formulier
  4. Onderteken het formulier
  5. Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Zo kunnen wij uw identiteit controleren
  6. Stuur het formulier samen met de kopie identiteitsbewijs naar uw SVB-kantoor

  Is een kind 16 jaar of ouder dan kan de ouder of voogd niet meer de gegevens van het kind opvragen. Uw kind moet dat dan zelf doen.

  Machtiging

  Wilt u iemand machtigen om uw gegevens in te zien? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur deze samen met het formulier 'Verzoek om inzage persoonsgegevens' en een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde mee. Dit kan per post of via Mijn SVB.
  Heeft u al een gemachtigde? U moet voor het aanvullen of aanpassen van uw gegevens apart een machtiging opsturen. Vul hiervoor het machtigingsformulier in.

  Wanneer ontvangt u een reactie

  U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.


 • Uw gegevens laten wijzigen

  Zijn uw persoonsgegevens niet juist of volledig? Dan kunt u een verzoek doen om ze te laten aanvullen of wijzigen. Dit doet u door een van onderstaande formulieren te downloaden. U kunt het formulier daarna uploaden in Mijn SVB of het formulier versturen per post. Kies het juiste formulier. 

  Aanvullen of wijzigen door uploaden formulier via Mijn SVB

  1. Download hieronder het formulier 'Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens via Mijn SVB'
  2. Vul het formulier in
  3. Upload het formulier via Mijn SVB bij 'Vraag of mededeling'

  Per post
  1. Download hieronder het formulier 'Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens via Mijn SVB'
  2. Vul het formulier in
  3. Print het formulier
  4. Pnderteken het formulier
  5. Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Zo kunnen we uw identiteit controleren
  6. Stuur het formulier samen met de kopie identiteitsbewijs naar uw SVB-kantoor

  Machtiging

  Wilt u iemand machtigen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen? Download dan hieronder het machtigingsformulier en vul het in. Stuur deze samen met het formulier 'Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens' en een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde mee. Dit kan per post of via Mijn SVB.

  Heeft u al een gemachtigde? U moet voor het aanvullen of aanpassen van uw gegevens apart een machtiging opsturen. Download hieronder het machtigingsformulier.

  Wanneer ontvangt u een reactie

  U krijgt binnen een maand bericht. In de brief staat of wij uw gegevens wel of niet hebben aangepast. Als we de gegevens niet hebben aangepast wordt vermeld waarom. Soms vragen wij u nog om aanvullende informatie zodat u kunt aantonen waarom de wijziging nodig is.

  Formulieren

 • Overige rechten

  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. Bijvoorbeeld als door bijzondere omstandigheden uw belang groter is dan de uitvoering van onze taak.

  U kunt ons ook verzoeken bepaalde gegevens niet meer te gebruiken of om gegevens te wissen omdat ze onjuist, onrechtmatig of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

  Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Bij 'Vraag of opmerking' leest u hoe u dit doet.

 • Vraag of opmerking over privacy en gegevensbescherming

  Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Of heeft u vragen over uw privacy rechten, de privacy statement of over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy.

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

  E-mailformulier

  Neem contact met ons op via het e-mailformulier

  Brief

  Stuur een brief naar:

  Sociale Verzekeringsbank
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1100
  1180 BH Amstelveen

  U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met nog een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

 • U heeft een klacht

  Bent u niet tevreden over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan kunt u een klacht indienen. Wij doen dan ons uiterste best uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

  Bel ons eerst

  Heeft u een klacht, bel ons. Dan kijken we samen of we de klacht direct kunnen oplossen. Kunnen we u niet meteen helpen of bent u niet tevreden met het resultaat, dan zoeken we verder naar een andere oplossing. Neem contact met ons op.

  Stuur een brief of vul het klachtenformulier in

  U kunt uw klacht aan ons doorgeven met het klachtenformulier. Vul hiervoor het digitale klachtenformulier in.

  Schrijft u liever een brief? Dat kan ook. Zodra wij uw brief hebben ontvangen nemen we persoonlijk contact met u op. Stuur uw brief naar:

  Sociale Verzekeringsbank
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1100
  1180 BH Amstelveen

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Hebben wij uw klacht niet goed afgehandeld? Dan kunt u daarover uw klacht sturen naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens 
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag


 • Datalek

  Wat is een datalek

  Als persoonsgegevens kwijt zijn of de kans bestaat dat ze niet volgens de wet zijn verwerkt dan noemen we dat een datalek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of verlies van een USB-stick of laptop met persoonsgegevens. Of aan een hacker die in ons systeem inbreekt en bij de persoonsgegevens komt. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Datalek ontdekt

  Heeft u een datalek ontdekt? Neem contact met ons op.

 • Privacy en onze website
  Ook deze website is beveiligd. We gebruiken cookies voor het maken van webstatistieken over onze website. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Daarmee herkennen wij uw computer bij een volgend bezoek aan de website. Cookies bevatten een (uniek) nummer maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te herkennen.
  Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox) kunt u cookies uitschakelen. Dit heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veiliginternetten.nl.

Privacystatement

Hieronder vindt u ons privacy statement. Dit is een pdf met de informatie die u hierboven heeft gelezen. Bijvoorbeeld welke gegevens wij van u als klant verwerken. En uitleg waarvoor we deze gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot uw gegevens en met wie we uw gegevens delen.