Over de SVB

De organisatie

De SVB is helder en efficiënt georganiseerd

De organisatie is flexibel, zodat de SVB snel kan inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we met bijna 4.000 deskundige medewerkers. Waar mogelijk passen we nieuwe uitvoeringstaken in de bestaande organisatie in. Maar als dat nodig is, passen we de organisatie aan om optimale dienstverlening te kunnen leveren.

 • De Raad van Bestuur

  De Raad van Bestuur legt verantwoording af over de prestaties van de SVB aan de minister van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Maak kennis met de drie leden.

  Simon Sibma

  Simon Sibma
  Simon Sibma (1960) is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. ‘Mensen kunnen erop vertrouwen dat de Sociale Verzekeringsbank zorgt dat zij krijgen waar ze recht op hebben. Of het nu gaat om AOW, kinderbijslag, de uitkering van het persoonsgebonden budget of één van de andere regelingen die wij verzorgen. Ik zet me graag in om dit zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor burgers èn voor onze eigen medewerkers.’ Voordat hij bij de SVB aan de slag ging, was Simon Sibma algemeen directeur bij het CJIB. Daarvoor werkte hij bij de Belastingdienst, onder andere als directeur BelastingTelefoon. Simon studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Nevenfunctie:

  • bestuurslid Stichting Pensioenregister
  • lid audit committee NVWA

  Ruud van Es

  Ruud van Es
  Ruud van Es (1959) is lid van de Raad van Bestuur. 'Bij de SVB zijn we steeds bezig om onze dienstverlening voor onze klanten verder te verbeteren. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat burgers weten en krijgen waarop ze recht hebben.' Ruud van Es is sinds 1 mei 2016 lid van de Raad van Bestuur. Hij werkt sinds 2005 bij de Sociale Verzekeringsbank waarvan de laatste drie jaar als Directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Van huis uit is hij jurist. Voordat hij bij de SVB begon werkte Ruud bij Detam en Cadans en het UWV.

  Coen van de Louw

  Coen van de Louw
  Coen van de Louw (1963) is lid Raad van Bestuur. ‘Een klantgerichte en efficiënte uitvoeringsorganisatie waar mensen graag werken. Als ik daar aan kan bijdragen ben ik een gelukkig mens.’ Coen van de Louw is sinds april 2015 lid van de Raad van Bestuur. Hiervoor werkte hij als directeur bij het Inspectoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Coen van de Louw is van huis uit econoom. Eerder bekleedde hij diverse functies bij onder meer het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Gemeente Amsterdam.

  Nevenfunctie:

  • lid van de raad van toezicht RINIS
 • Overzicht van directeuren per organisatieonderdeel
  OrganisatieonderdeelDirecteur
  Audit DienstRonald van Rijswijk
  Communicatie & VoorlichtingWerner van Bastelaar
  Dienstverlening Persoonsgebonden budgetChristine Nijkamp
  Dienstverlening Sociale VerzekeringenBas van Delden
  Finance & ControlJan Mulder a.i.
  HR, Facilities & Inkoop en ContractmanagementMarleen Hofstede a.i. 
  ITAstrid Zwiers
  Juridische ZakenChristward Gradenwitz
  Strategie en externe betrekkingenAat Bal

 • Raad van Advies

  De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur inzake besluitvorming over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  Dhr. B. Wientjes

  Voorzitter

  Dhr. dr. ir. P.A.M. Boomkamp

  lid

  Dhr. J. van der Werf

  lid

  Mw. S.M.J.G. Gesthuizen

  lid

  Dhr. R. Paas

  lid
 • Klantenadviesraad

  Verschillende klanten van de SVB vormen samen de klantenadviesraad. Bereiken we wie we willen bereiken? En zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Twee voorbeelden van onderwerpen waarover de Klantenadviesraad van de SVB meedenkt, meepraat en adviseert, gevraagd én ongevraagd.