Over de SVB

Chronologie socialeverzekeringswetten

1901 Ongevallenwet (OW)

1913 Invaliditeitswet (IW)

1919 Ouderdomswet 1919 / Vrijwillige Ouderdomsverzekering (VOV)

1930 Ziektewet

1941 Kinderbijslagwet

1947 Noodwet Ouderdomsvoorziening

1957 Algemene Ouderdomswet (AOW)

1959 Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)

1963 Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

1963 Kinderbijslagwet Loontrekkenden (KWL)

1963 Kinderbijslagwet voor Kleine Zelfstandigen (KKZ)

1980 Nieuwe Algemene Kinderbijslagwet

1996 Algemene nabestaandenwet (Anw)