Over de SVB

Historie

Voorlopers van de SVB bestonden al in 1901. In dit uitgebreide overzicht vindt u meer informatie over onze historie en de historie van de sociale regelingen die we uitvoeren. 

Oude sociale regelingen

Aan het stelsel van sociale zekerheid dat we in Nederland kennen is heel wat voorafgegaan. Inmiddels is het onderdeel van de manier waarop we samenleven. Omdat tijden en inzichten veranderen hebben de SVB en haar voorlopers door de jaren heen een hele reeks verschillende wetten en regelingen uitgevoerd. Sommige hiervan bestaan nog steeds, anderen zijn geheel of gedeeltelijk afgeschaft en aangepast.


Naar boven

Ontstaan van de SVB

Het stelsel van uitkeringen dat we in Nederland kennen is zo’n honderd jaar oud. Dat geldt ook voor de SVB, of eigenlijk voor onze voorloper de Rijksverzekeringsbank. Die werd in 1901 opgericht als eerste uitvoeringsorganisatie voor sociale verzekeringen. In de loop der jaren zijn we als organisatie meegegroeid met de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. De ontstaansgeschiedenis van de SVB kent een aantal mijlpalen.


Naar boven