Over de SVB

Overzicht van wetten en regelingen die de SVB uitvoert

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Een overzicht:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • uitvoering Algemene Ouderdomswet (AOW); 
 • uitvoering Algemene Nabestaandenwet (Anw); 
 • uitvoering Algemene Kinderbijslagwet (AKW); 
 • uitvoering Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
 • Wet op het kindgebonden budget (WKB)/ Wet kinderopvangtoeslag (Wko)
 • uitvoering Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS); 
 • Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS)
 • Inkomensondersteuning AOW
 • Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 • uitvoering Remigratiewet (REM).
 • Regeling Bijstand Buitenland
 • uitvoering detacheringsverklaringen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen: uitvoering van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie. Deze bieden ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen.
 • Regeling persoonsgebonden budget Wlz en WMO (PGB)

Gemeenten

 • Regeling persoonsgebonden budget WMO (PGB)

UWV en het CAK

 • werkzaamheden als verbindingskantoor voor Belgische en Duitse zaken op het terrein van sociale verzekeringen; 
 • werkzaamheden door onze sociaal attachés in Marokko, Turkije en Spanje.

Stichting Pensioenregister

 • Website MijnPensioenoverzicht