Over de SVB

SVB helpt gemeente bij verschillende taken

Mensen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) aanspraak maken op een persoonsgebonden budget (PGB) hebben in veel gemeenten recht op ondersteuning. In de vorm van collectieve verzekeringen bijvoorbeeld en hulp bij de salarisadministratie. Dat kan een flinke belasting zijn voor Wmo-budgethouders. Daarom neemt de SVB gemeenten graag enkele taken uit handen. Dankzij onze ruime ervaring met het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Wlz kunnen wij dat op efficiënte wijze doen.

Wij bieden:

  • advies voor budgethouders op het gebied van arbeidsrecht, werkgeversverplichtingen, loondoorbetaling bij ziekte en arbobegeleiding;
  • modelovereenkomsten voor budgethouders voor diverse situaties;
  • collectieve verzekeringen voor budgethouders voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en rechtsbijstand;
  • hulp voor de budgethouder bij de salarisadministratie;
  • kwartaalrapportages van geleverde diensten aan Wmo-budgethouders;
  • een jaarlijks verslag van de uitvoering van onze dienstverlening.

Trekkingsrecht

In 2015 wordt het trekkingsrecht verplicht in de Wmo en de Jeugdwet. De budgethouder ontvangt dan zelf het PGB niet meer op de rekening. Dat biedt voordelen voor zowel gemeenten als budgethouders. Zo nemen de administratieve lasten sterk af, en is het beter mogelijk om oneigenlijk gebruik van PGB’s tegen te gaan. Omdat de SVB het budget beheert en de budgethouder geen geld meer op de eigen rekening ontvangt, loopt de gemeente minder financieel risico. De gemeente hoeft bijvoorbeeld geen PGB terug te vorderen bij de budgethouder wanneer het PGB niet volledig is besteed. De SVB stort het resterende PGB na afloop van het jaar terug aan de gemeente. 

Ruim 10% van alle gemeenten heeft het trekkingsrecht inmiddels ingevoerd, of gaat daar op korte termijn mee starten.