Over de SVB

Betere dienstverlening en gemak voor de klant

65-plussers met een onvolledig AOW-pensioen hebben recht op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Doordat wij de AOW uitvoeren, beschikken wij over goede ervaring en klantenkennis om de AIO-aanvulling aan 65-plussers uit te keren. Daarmee gaan we het niet-gebruik tegen en zorgen we voor een efficiëntere uitvoering. Bovendien leidt een gecombineerd loket voor AOW en AIO tot betere dienstverlening en gemak voor de klant.

De SVB voert voor alle gemeenten de AIO uit.

Wij bieden:

  • actieve benadering van 65-plussers met een onvolledig AOW-pensioen zonder AIO-aanvulling om hen te wijzen op het recht van bijstand;
  • één loket voor AOW-pensioen en AIO-aanvulling;
  • een efficiënte uitvoering van alle benodigde werkzaamheden voor de uitkering van de AIO-aanvulling;
  • een maandelijkse rapportage;
  • zoveel mogelijk centraal beleid (in overleg met aangesloten gemeenten) om rechtsongelijkheid te voorkomen;
  • een jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door onze accountantsdienst.