Over de SVB

Ook voor gemeenten

Onze jarenlange ervaring met de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen, bewijst ook op gemeentelijk niveau haar waarde. Wij zorgen ervoor dat de juiste uitkering bij de juiste persoon terechtkomt of wij bieden klanten extra service, bijvoorbeeld een collectieve verzekering binnen de Wmo. Veel gemeenten schakelen daarom de SVB in. Zo krijgt de burger meer service en kunnen we alle klanten informeren over bijvoorbeeld hun recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Door te informeren en te attenderen vinden meer inwoners de weg naar regelingen die de overheid aanbiedt.

Op dit moment werkt de SVB samen met steeds meer gemeenten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).