Over de SVB

Voorlichting

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft regelmatig voorlichting over de regelingen die zij uitvoert voor grote groepen.

Bent u geïnteresseerd in voorlichting door de SVB (in overleg ook mogelijk in buitenlandse talen)? Stuur dan een e-mail naar communicatie@svb.nl.