Over de SVB

Controle en handhaving

Iedereen geven waar hij of zij recht op heeft; eerlijk en efficiënt. Dat is waar de SVB voor staat. En zo houden we het stelsel betaalbaar. Om dat goed te kunnen doen, houden wij ons aan de regels. Zodat u het juiste bedrag op tijd krijgt uitgekeerd. En u zich geen zorgen hoeft te maken over uw uitkering of tegemoetkoming.

Het is belangrijk dat u zich ook aan de regels houdt. De SVB kan alleen zorgen voor rechtvaardige sociale zekerheid als wij de juiste gegevens hebben.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is ons uitgangspunt. Wij zorgen er dan ook voor dat u als klant altijd goed op de hoogte bent van de regels. Kijk op deze site bij uw regeling wat van u verwacht wordt.

Wat is handhaving bij de SVB?

Soms maakt iemand onterecht gebruik van een regeling: bewust of onbewust. Onze medewerkers zijn hier alert op. Merken zij dat het ergens scheef loopt, dan nemen ze maatregelen. Als het nodig is doet de SVB aangifte van fraude bij het Openbaar Ministerie. Maar liever voorkomen we dat het fout gaat. Samen met u. Zodat iedereen krijgt wat hem of haar toekomt, niet meer en niet minder.

Bij een goede uitvoering van onze regelingen, hoort ook controle op de naleving van regels, oftewel ‘handhaving’. Handhaving bij de SVB is:

• Duidelijkheid geven over rechten en plichten: preventie door voorlichting.
• Controleren op aspecten als inkomsten en leefsituatie.
• Sancties opleggen bij overtreding van de regels: terugvordering, boete en maatregel.
• Fraude onderzoeken en hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

De SVB heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor de uitvoering van handhaving en het handhavingsbeleid. Meer hierover leest u in Uitgangspunten handhavingsbeleid.

Kijk ook bij de regelingen op onze site wat er van u verwacht wordt.