Over de SVB

Verantwoording afleggen

De SVB werkt voor de samenleving. We leggen verantwoording af aan verschillende opdrachtgevers, zoals een aantal ministeries en de Belastingdienst. Dat doen we door middel van rapportages.

Premienota

We adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiering van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw en de kinderbijslag. Voor de AOW en Anw betekent dit dat we een advies uitbrengen over de hoogte van de premie die nodig is om de uitkeringen te kunnen financieren. De premienota van oktober is een onderdeel van het verslag jan-aug.