Over de SVB

Jaarverslag

De SVB is een publieke organisatie. We vertellen daarom graag hoe we hebben gepresteerd. Omdat we u willen laten zien wat we doen, hoe en met wie we onze dienstverlening inrichten en hoe we werken aan verbetering, elke dag opnieuw.

De SVB geeft ook het wettelijk (SUWI) jaarverslag uit. Dit bevat de wettelijke verantwoordingsrapportage volgens de wet SUWI en is uitgebreider.