Over de SVB

Verantwoording

Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over onze doelen, prestaties, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat tegenover onze opdrachtgevers en betrokken ministeries en tegenover onze klanten. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) handelen we conform de ‘Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties’.