Over de SVB

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U heeft het recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt dat u informatie kunt opvragen over hoe de overheid werkt. U kunt bij de SVB informatie opvragen over onder andere ons beleid. Dit doet u met een Wob-verzoek. Op basis van de Wob maakt de SVB deze informatie dan "openbaar" en is deze toegankelijk voor iedereen.

Wat voor informatie kunt u opvragen

Bij een Wob-verzoek vraagt u ons gegevens die te maken hebben met het beleid van de SVB of de manier waarop de SVB haar taak uitvoert. Dit is de zogenaamde ‘bestuurlijke informatie’.

De Wob is niet bedoeld voor het opvragen van informatie uit een persoonlijk dossier. Wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of de uitkering die u ontvangt, kunt u contact opnemen met uw SVB-kantoor.

Bezwaar en beroep

Als er voor u een bezwaar- of beroepsprocedure met de SVB loopt, dan kunt u de processtukken van deze procedure opvragen. U hoeft dan geen Wob-verzoek in te dienen. Neem hierover contact op met uw SVB-kantoor.

Hoe werkt een Wob-verzoek

Voor een Wob-verzoek vult u het formulier ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ in. U kunt dit per e-mail sturen naar wob@svb.nl of per brief naar:
Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Bedrijfsjuridische Dienst
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

Hoe snel krijgt u reactie

U ontvangt binnen 4 weken reactie op uw verzoek. Soms kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie.

Als het langer duurt, laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten dan ook weten waarom het langer duurt.

Meer over de wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur en het Wob-verzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid.