Over de SVB

Wetteksten en verdragen

Op de website 'wetten.overheid.nl' kunt u de teksten van wetten, regelingen, Europese wetgeving en internationale verdragen raadplegen. Daaronder vindt u ook de wetten en regelingen die de SVB uitvoert.

Nederlandse wetten en regelingen


Europese wetgeving

De sociale zekerheid is per Europees land verschillend geregeld. De Europese Unie zorgt door middel van Verordeningen voor de coördinatie van de verschillende regelingen. Hieronder een opsomming van de Verordeningen. De Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA) heeft een toelichting geschreven op de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009, zoals die gold op 1 mei 2010.