Over de SVB

Actueel en kennis

De SVB is een bron van kennis. Over financiële overheidsregelingen en over de samenleving. We doen continu onderzoek en die kennis delen we graag met anderen. Zo draagt de SVB bij aan een betere uitvoering van de sociale zekerheid.

Beleidsregels online

Alle SVB beleidsregels die in onze uitvoeringspraktijk zijn ontstaan, kunt u raadplegen. De meeste SVB beleidsregels staan online of kunt u downloaden als pdf.


Naar boven

Wetteksten raadplegen

Wetteksten zijn voor iedereen beschikbaar. De complete wetteksten vindt u op www.wetten.nl. Hieronder een beknopt overzicht van wetten en regelingen die de SVB uitvoert.


Nationale wetgeving

• AOW (Algemene Ouderdomswet)


• Anw (Algemene nabestaandenwet)


• AKW (Algemene Kinderbijslagwet)


• TOG (Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende gehandicapte kinderen)


• Asbestregeling (tegemoetkoming asbestslachtoffers) 


Internationale verdragen

Verdragen over de sociale zekerheid van werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Europese Gemeenschap verplaatsen:


• Europese verordening 574/72


• Europese verordening 1408/71


Naar boven

Wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp?

Kijkt u dan eens op de website van een van de volgende organisaties of instellingen:


Naar boven