OBR

Als u zich niet aan de regels houdt

Het is belangrijk om een wijziging in uw situatie aan ons door te geven, want de hoogte van uw uitkering of pensioen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voorkom problemen en geef op tijd de juiste informatie aan ons door. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Of misschien krijgt u te maken met een onderzoek naar fraude. Weet waar u aan toe bent en lees wat wij van u verwachten.

Wat moet u allemaal doorgeven?

Voorkom dat u te veel overbruggingsuitkering ontvangt. Geef een wijziging binnen 4 weken door. Woont u buiten Nederland geef dan een wijziging binnen 6 weken door. De SVB rekent uw overbruggingsuitkering dan opnieuw uit.

Naar boven

Hoe controleert de SVB?

De SVB controleert de gegevens die u aan ons doorgeeft. Wij controleren bijvoorbeeld bij de gemeente hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven. Ook als u geen wijzigingen doorgeeft, controleert de SVB uw gegevens.

Bezoek bij u aan huis

Als we bericht krijgen dat uw woonsituatie is veranderd, kunnen wij dit controleren met een bezoek bij u aan huis.

Controles door middel van internetonderzoek

We verrichten jaarlijks duizenden onderzoeken. Soms zoeken we daarbij ook in openbare bronnen op internet, zoals social media en via Google.

Wat is internetonderzoek

Bij internetonderzoek zoeken wij naar openbare informatie over een persoon of bedrijf op internet. Hiermee kijken we of iemand zich houdt aan de regels voor het krijgen van bijvoorbeeld het juiste AOW-bedrag of een andere uitkering.

Wanneer doen wij internetonderzoek

Soms zijn er signalen dat iemand de regels overtreedt. Deze signalen kunnen uit verschillende bronnen komen. Bijvoorbeeld doordat we bestanden met elkaar vergelijken, of doordat iemand een vermoedelijke overtreding van de regels meldt. Met een aanvullend internetonderzoek kijken we dan of er reden is om verder onderzoek te doen. Als we vermoeden dat de regels worden overtreden, kan een diepgaander onderzoek volgen. Bij ieder internetonderzoek maken we een afweging. Namelijk of de inbreuk op de privacy in verhouding staat tot de ernst van de vermoedelijke overtreding en het belang van juiste uitbetaling. En ook of een andere manier dan internetonderzoek onredelijk veel meer moeite kost. De afweging waarom we een internetonderzoek doen leggen we altijd vast.

Welke persoonsgegevens onderzoeken wij op internet

Persoonsgegevens die we kunnen zoeken zijn:

  • identiteit
  • met wie u woont of samen leeft
  • waar u woont
  • inkomen
  • vermogen
Het doel van het verzamelen van deze gegevens is te weten komen of u krijgt waar u recht op heeft.

Juistheid van de gegevens

We nemen nooit een beslissing alleen op basis van het internetonderzoek. We doen altijd aanvullend onderzoek om te controleren of de openbare gegevens die we op internet hebben gevonden, kloppen.

Wanneer wordt u geïnformeerd

Is het onderzoek afgerond en er wordt een beslissing genomen? Dan wordt u geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. U krijgt altijd de gelegenheid om tegen de uitkomst van de beslissing bezwaar te maken.

Controle buiten Nederland

In Nederland krijgt de SVB automatisch meldingen van gemeenten over belangrijke gebeurtenissen zoals geboorten, huwelijk, scheiding en overlijden. Als u buiten Nederland woont, krijgen we deze berichten niet. Geef daarom deze wijzigingen zelf aan ons door. Mensen die buiten Nederland wonen of verblijven, ontvangen elk jaar een formulier levensbewijs. Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld de gemeente of een notaris.

Verblijft u tijdelijk buiten Nederland?

Bent u voor langere tijd niet in Nederland, dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen of uitkering van de SVB. Neem daarom contact met ons op als u voor een langere periode naar het buitenland gaat. 

Bent u regelmatig voor langere perioden niet in Nederland? Dan kan de SVB bepalen dat u niet meer in Nederland woont. Ingeschreven staan op een adres in Nederland is niet voldoende. De SVB kijkt waar u werkelijk woont. Woont u volgens de SVB niet meer in Nederland? Dan kan uw pensioen of uitkering veranderen of stoppen.

Voor sommige landen geldt dat de Anw-uitkering of kinderbijslag wordt aangepast aan het kostenniveau van het woonland. Dan kan de Anw-uitkering of kinderbijslag lager worden.

Naar boven

Als u wordt verdacht van fraude

Bij vermoeden van fraude kan de SVB allerlei informatie opvragen bij andere instanties en bij uw bank. Zo'n onderzoek doen wij met toestemming van het Openbaar Ministerie. Blijkt uit ons onderzoek dat u misschien fraude heeft gepleegd, dan roepen wij u op voor verhoor.

Hoe verloopt een verhoor?

Een verhoor is bedoeld om te zien of u een fout heeft gemaakt en of de fout met opzet was. In het verhoor kunt u uw situatie precies uitleggen en stellen wij u vragen als ons iets niet duidelijk is. U mag een advocaat meenemen naar het verhoor. Van het verhoor krijgt u een verslag (proces verbaal).

Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Blijkt uit ons onderzoek dat u waarschijnlijk fraude heeft gepleegd, dan doen wij aangifte bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt hierna of u schuldig bent of niet voor het plegen van fraude. Als het Openbaar Ministerie besluit om u niet te vervolgen, moet u het te veel ontvangen bedrag nog steeds aan de SVB terugbetalen. En ook kunt u alsnog een boete krijgen.

Naar boven

Wilt u fraude doorgeven?

Denkt u dat iemand in uw omgeving ten onrechte of te veel pensioen of uitkering ontvangt van de SVB? Geef het aan ons door. Dit kan anoniem, maar u kunt uw gegevens ook achterlaten, zodat wij u kunnen bellen voor meer informatie.

Fraude met een pensioen of uitkering van de SVB

Om vermoeden van fraude met een pensioen of uitkering van de SVB door te geven, gebruikt u het volgende online formulier of belt u met: 030 - 264 98 80.

Doet u liever een melding per post? Print en verstuur het fraudemeldformulier (pdf, 441KB).

Door privacy van onze klanten kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van een onderzoek.

Naar boven