OBR

U had op 1 januari 2013 een VUT of vergelijkbare uitkering

U kunt een overbruggingsuitkering krijgen van uw 65e verjaardag of van de maand erna tot uw AOW-leeftijd als u aan alle 7 voorwaarden voldoet.

Voorwaarden om OBR te krijgen

 1. U had op 1 januari 2013 een uitkering uit een van de volgende regelingen:
  • VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag
  • partnerpensioen
  • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen
  • particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA/WGA-verzekering
  • lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding die door uzelf of de werkgever is omgezet in een periodieke uitkering)
  • wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling
  • levensloop of
  • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van bovengenoemde regelingen
 2. Deze uitkering stopt, wordt lager of gaat over in een ouderdomspensioen in de maand waarin u 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand na uw 65e verjaardag.
 3. Uw inkomen in de maand waarin u 64,5 jaar bent, is lager dan € 3.271,20 bruto als u alleenstaand bent. Als u een partner heeft, is het inkomen van u en uw partner samen in die maand lager dan € 4.906,80 bruto. (bedragen per 1 juli 2019). Eenmalige inkomsten in die maand, zoals een bonus, eindejaarsuitkering of vakantiegeld tellen niet mee.
 4. Uw vermogen op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt, ligt onder de vrijstellingsgrens van box 3. Als u alleenstaand bent, ligt die grens op 1 januari 2019 op € 30.360, met partner is dit € 60.720. Voor (voormalige) zelfstandigen geldt boven deze grens nog een extra vrijstelling van € 122.717. Uw eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.
 5. U heeft ten minste één jaar AOW opgebouwd.
 6. Uw partner die al AOW heeft, ontvangt geen AOW-toeslag voor u.
 7. Uw inkomsten zijn niet te hoog. Hoeveel overbruggingsuitkering u krijgt, hangt af van uw inkomsten in de periode waarover u de uitkering ontvangt. Deze inkomsten trekken we van de uitkering af. Als u alleenstaand bent, krijgt u geen overbruggingsuitkering als uw pensioen of uitkering hoger is dan € 1203,35 bruto per maand. Als u een partner heeft, krijgt u geen overbruggingsuitkering als uw pensioen of uitkering hoger is dan € 772,45 bruto per maand. (bedragen per 1 juli 2019).

Aanvragen van de OBR

U krijgt meestal automatisch een brief om een overbruggingsuitkering aan te vragen. U krijgt onze brief 4 maanden voordat u 65 wordt. In de brief staat hoe u een overbruggingskuitkering aanvraagt.

Geen brief ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden?

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet?

Als u aan de voorwaarden voldoet, verschijnt er een link waarmee u meteen uw aanvraag kunt doen.

Overbruggingsuitkering is een tijdelijke regeling

U kunt geen overbruggingsuitkering krijgen als u 65 jaar wordt na 31 december 2022.