OBR

Maximum bedragen OBR

Hoeveel overbruggingsuitkering u krijgt, hangt af van uw inkomsten in de periode waarover u de overbruggingsuitkering ontvangt. Een uitkering of een aanvullend pensioen trekken we helemaal van de overbruggingsuitkering af. Inkomsten uit werk gaan gedeeltelijk van de uitkering af. De overbruggingsuitkering kan nooit hoger zijn dan uw laatste VUT (of vergelijkbare uitkering) of uw ouderdomspensioen.

Hieronder staan de maximum bedragen. U kunt ook berekenen hoe hoog uw overbruggingsuitkering wordt.

Bedragen vanaf 1 juli 2019

maximum bedrag per maand (exclusief 8% vakantiegeld)

LeefsituatieBedrag
U bent alleenstaand€ 1203,35
U heeft een partner€ 772,45

Misschien bijstand?

Woont u in Nederland en krijgt u geen of geen volledige overbruggingsuitkering? En hebben u en uw partner weinig inkomsten? Of krijgt u wel een volledige overbruggingsuitkering, maar hebben en uw partner weinig andere inkomsten naast de overbruggingsuitkering? Dan kunt u misschien bijstand krijgen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. U kunt een bijstandsuitkering ook direct digitaal aanvragen.

Heeft uw partner AOW? Dan loopt de bijstand niet via de gemeente, maar dan kunt u misschien een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling) van de SVB krijgen.