OBR

Hoeveel overbruggingsuitkering kunt u krijgen?

Hoeveel overbruggingsuitkering u krijgt hangt af van:

 • het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd, en
 • uw inkomsten.

Het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd

In de jaren dat u buiten Nederland woonde of werkte, heeft u meestal geen AOW opgebouwd. Voor ieder jaar dat u geen AOW heeft opgebouwd, gaat er 2% van de overbruggingsuitkering af.

Uw inkomsten

U bent alleenstaand

De maximale overbruggingsuitkering is € 1203,35 bruto per maand. De inkomsten die u heeft in de periode waarover u de overbruggingsuitkering ontvangt, trekken we van de maximale overbruggingsuitkering af.

 1. Heeft u een pensioen of uitkering? Deze inkomsten trekken we helemaal van de overbruggingsuitkering af. Is uw pensioen of uitkering hoger dan € 1203,35 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.
 2. Heeft u een salaris of winst uit een eigen bedrijf? Deze inkomsten trekken we gedeeltelijk af van de overbruggingsuitkering. We berekenen dit als volgt:
  • De eerste € 245,34 van het inkomen tellen we niet mee.
  • Het inkomen daarboven trekken we voor twee derde van uw overbruggingsuitkering af.
  • Verdient u meer dan € 2.050,37 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.

Was uw VUT of vergelijkbare uitkering lager dan € 1203,35 bruto per maand? Dan is uw maximale overbruggingsuitkering het bedrag van uw VUT of vergelijkbare uitkering. Wordt uw VUT of vergelijkbare uitkering in de maand van uw 65e verjaardag of in de maand daarna omgezet naar een lager ouderdomspensioen? Dan is uw maximale overbruggingsuitkering het bedrag dat u er op achteruit gaat.

U heeft een partner

De maximale overbruggingsuitkering is € 772,45 bruto per maand. De inkomsten die u heeft in de periode waarover u de overbruggingsuitkering ontvangt, trekken we van de maximale overbruggingsuitkering af.

 1. Heeft u een pensioen of uitkering? Deze inkomsten trekken we helemaal van de overbruggingsuitkering af. Is uw pensioen of uitkering hoger dan € 772,45 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.
 2. Heeft u een salaris of winst uit een eigen bedrijf? Deze inkomsten trekken we gedeeltelijk af van de overbruggingsuitkering. We berekenen dit als volgt:
  • De eerste € 245,34 van het inkomen tellen we niet mee.
  • Het inkomen daarboven trekken we voor twee derde van uw overbruggingsuitkering af.
  • Verdient u meer dan € 1.404,02 bruto per maand, dan krijgt u geen overbruggingsuitkering.

Was uw VUT of vergelijkbare uitkering lager dan € 772,45 bruto per maand? Dan is uw maximale overbruggingsuitkering het bedrag van uw VUT of vergelijkbare uitkering. Wordt uw VUT of vergelijkbare uitkering in de maand van uw 65e verjaardag of in de maand daarna omgezet naar een lager ouderdomspensioen? Dan is uw maximale overbruggingsuitkering het bedrag dat u er op achteruit gaat.

Misschien bijstand?

Woont u in Nederland en krijgt u geen of geen volledige overbruggingsuitkering? En hebben u en uw partner weinig inkomsten? Of krijgt u wel een volledige overbruggingsuitkering, maar hebben en uw partner weinig andere inkomsten naast de overbruggingsuitkering? Dan kunt u misschien bijstand krijgen. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. U kunt een bijstandsuitkering ook direct digitaal aanvragen.

Heeft uw partner AOW? Dan loopt de bijstand niet via de gemeente, maar dan kunt u misschien een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling) van de SVB krijgen.